Microsoft Azure HDInsight

Microsoft Azure HDInsight
Bu yazımda sizler Microsoft Azure HDInsight’ın nasıl oluşturulacağından bahsedeceğim. Custom Create seçildiğinde aşağıdaki gibi bir ekran ile karşılaşacaksınız: Cluster Name‘e küme ismi verilmelidir. Cluster Type’ da küme tipi belirtilmelidir. Bu küme tipi Hadoop veya HBase olabilir. Hadoop: Yapılı veya yapılı olmayan büyük çapta veri yığınlarını analiz ve depolama için açık kaynak bir yazılımdır. Çok büyük ...